Optyczny efekt odnowy mikro uszkodzeń na szkle (laboratoryjny test wytrzymałościowy).
Waga jednostkowa netto
0. KILOGRAM
Waga jednostkowa brutto
0. KILOGRAM
Marka
Clin
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Uwaga.
Zawiera 2-Metylo-2H-isotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.
Rodzaj opakowania
Typ: Aerozol
Skład
kompozycja zapachowa, środek konserwujący: Methylisothiazolinone
Informacje o producencie
Producent
HENKEL
Adres zwrotu
Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa
tel 22 56 56 000
Informacje dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00,
e-mail: henkel.polska@henkel.com / www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99
Nazwa firmy
Henkel Polska Sp. z o.o.
Optyczny efekt odnowy mikro uszkodzeń na szkle (laboratoryjny test wytrzymałościowy).
Waga jednostkowa netto
0. KILOGRAM
Waga jednostkowa brutto
0. KILOGRAM
Marka
Clin
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Uwaga.
Zawiera 2-Metylo-2H-isotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.
Rodzaj opakowania
Typ: Aerozol
Skład
kompozycja zapachowa, środek konserwujący: Methylisothiazolinone
Informacje o producencie
Producent
HENKEL
Adres zwrotu
Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa
tel 22 56 56 000
Informacje dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00,
e-mail: henkel.polska@henkel.com / www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99
Nazwa firmy
Henkel Polska Sp. z o.o.
 

Łatwa płatność

Płać kartą, BLIKiem lub za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

Szybka dostawa

Kilka kliknięć i zakupy dostarczone pod same drzwi!

Oszczędność

sklepygama24.pl to atrakcyjne ceny i oszczędność czasu